יורו 2024

 במסגרת היורו יש בדרך כלל ,הרבה הזדמנויות.