יום שני, 4 באוגוסט 2014

#פרסים-הגרלת אייפון 5s חדש של חברת אפל או לחלופין גלקסי 5s חדש של חברת סמסונג.ההגרלה מנוהלת ע"י חברת וידיס.

סיום ההגרלה ביום 31/10/2014.
החברה תהיה רשאית להפסיק את ההגרלה בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש; במידה ולא יהיו 4000 משתתפים לפחות בהגרלה עד ליום 10.08.14 תופסק ההגרלה ללא חלוקת הפרסים ו/או תוארך תקופת ההגרלה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

תגובה 1: